Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.ŚWIĘTO NGO

DZIEŃ OTWARTY


 W  ramach  ŚWIĘTA  ORGANIZACJI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO
zapraszamy


do  stoiska  na  Małym  Rynku
w  dniu  25.04.2015 r. ( sobota ) 
w  godzinach  od  11:00  do  17:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Huculuszczyzna - zmiana terminu!

7 - 11 maja 2015 r.


TRASA WYJAZDU

Kraków - Lwów - Stryj - Truskawiec - Jarencze - Worochta – Żabie (Werchowyna) - Kuty - Kosów - Kołomyja - Otynia- Stanisławów – Lwów - Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"ŁĄCZY NAS POLSKA. DZIŚ I JUTRO POLAKÓW NA WSCHODZIE"

Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"


Informujemy, że w dniach 18-19 lipca 2015 r. odbędzie się Sympozjum tematyczne pt. "Łączy nas Polska. Dziś i jutro Polaków na Wschodzie", na które już dziś zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych (prosimy zatem o uwzględnienie powyższej daty w Państwa planach wakacyjnych).

Chcemy aby Sympozjum stało się miejscem wymiany poglądów oraz dyskusji na temat kondycji i perspektyw polskiej mniejszości zamieszkałej w takich krajach jak Białoruś, Ukraina, Litwa czy Łotwa. Pragniemy aby tematyka sympozjum objęła w sposób możliwie kompleksowy takie dziedziny życia społecznego polskiej mniejszości jak: działalność i wzajemne relacje organizacji polonijnych, prawa polityczne, sytuacja materialna, media, edukacja czy kultura.

W Sympozjum jako prelegenci uczestniczyć będą zaproszeni Goście z Polski i z zagranicy (w ramach projektu realizowanego we współpracy z MSZ pt. "Wzmacnianie więzi z Polską wśród elit polonijnych z Łotwy, Ukrainy i Białorusi".

Sympozjum odbędzie się w aulach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej.

Wstępny program Sympozjum:

Dzień I - Sobota, 18 lipca 2015 r.

09.00 – Msza Św. w Kościele Mariackim

10.00 – Uroczysta inauguracja Sympozjum. Wystąpienie Pana Karola Chudoby, Prezesa Stowarzyszenia na temat działalności Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

10.30 – 14.00 Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Ukrainie (referaty, dyskusja)

/14.00 – 14.30 przerwa/

14.30 – 16.00 Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Litwie (referaty, dyskusja)

16.00 – 16.30 – program artystyczny

Dzień II – Niedziela, 19 lipca 2015 r.

10.00 – 14.30 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Białorusi (referaty, dyskusja)

/14.30 – 15.00 przerwa/

15.00 – 16.00 – Panel tematyczny: Dziś i jutro polskiej mniejszości na Łotwie (referaty, dyskusja)

16.00 – 16.30 – program artystyczny

16.30 – Uroczyste zakończenie Sympozjum


Zapraszamy!
 
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości