Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.PRZYJAZD DZIECI ZE STAREGO SAMBORA I NIŻANKOWIC

28.07 - 02.08. 2017


W dniach  28.07 - 02.08.br gościliśmy grupę dzieci i młodzieży ze Starego Sambora          i Niżankowic , uczących się języka polskiego i należących do Starosamborskiego Towarzystwa Kultury Polskiej . Był to pobyt wypoczynkowo-turystyczny . Program obejmował zwiedzanie starego miasta, muzeum w Sukiennicach i Kościoła Mariackiego,

Starej Synagogi i Fabryki Oskara Schindlera a na koniec wycieczkę w góry – do Jurgowa i na Głodówkę. Największym przeżyciem dla naszych gości, oprócz Krakowa,  było spotkanie z zachwycającą przyrodą Tatr.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

24.07 - 02.08.2017


W dniach 24.07 – 02.08. 2017 odbyły się  WARSZTATY  EDUKACYJNE  DLA  MŁODZIEŻY  Z  UKRAINY . Była to 17-osobowa grupa dzieci i młodzieży z miasta Dniepr, uczących się języka polskiego .

W programie znalazło się  28 lekcji języka polskiego  , a  ponadto zwiedzanie Krakowa  ( Wawel , stare miasto , Collegium Maius ) ,  wizyta w  Rektoracie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  na Kanoniczej , zwiedzanie Galerii Malarstwa  Polskiego w Sukiennicach , wycieczka do  Muzeum Lotnictwa , zwiedzanie Kazimierza -  Stara  Synagoga, Fabryka Oskara Schindlera .  Na koniec Park Wodny i  Kopiec Kościuszki .

Zorganizowaliśmy również dla nich grę miejską oraz spotkania integracyjne i zajęcia wspólne z polskimi wolontariuszami

Pobyt finansowany był ze środków własnych Gości, do nas należało przygotowanie programu i sprawy organizacyjne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RELACJA Z WYJAZDU NA BIAŁORUŚ

03 - 09 lipca 2017


W dniach 3 – 9 lipca br wyjechała na Białoruś grupa 35 osób – sympatyków Polskich Kresów, wspierana instytucjonalnie  przez nasze Stowarzyszenie . Trasa prowadziła przez Grodno, Bohatyrowicze, Miniewicze, Stare Wasiliszki, Lidę, Mir , Nieśwież, Jezioro Świteź, Żyrowice, Słonim, Mereczowszczyznę, Kosów Poleski, Pińsk, Berezę Kartuską, Brześć.       

W Grodnie w Muzeum Elizy Orzeszkowej przekazano 2 opakowania książek  - klasyki polskiej, w szkole polskiej – książki do nauki języka polskiego, literaturę klasyczną, artykuły szkolne i plecaki.  W Szczuczynie w parafii Św. Teresy siostry zakonne otrzymały dla swojego ośrodka dziecięcego przybory szkolne i plecaki. W Nowogródku przekazano dla polskiego przedszkola książki, zabawki i odzież dziecięcą, a dla szkoły polskiej przybory szkolne            i książki do nauki języka polskiego.   Tę pomoc dla polskich placówek kulturalno-oświatowych będziemy się starali kontynuować i rozwijać , a przy okazji propagować piękno zabytków         i przyrody tej ziemi.             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości