Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Opłatek Kresowy 2019

Spotkanie opłatkowe, 20 stycznia 2019


W niedzielę 22 stycznia 2019 roku, tradycyjnie, jak co roku, Członkowie, Sympatycy i Darczyńcy Stowarzyszenia spotkali się w gościnnych progach Domu Polonii aby podzielić się Opłatkiem i złożyć sobie noworoczne  życzenia.

W sumie zebrało się około 70 osob (więcej niż w roku ubiegłym). Przybyłych powitał, jak zwykle, Prezes Karol Chudoba. Wspomniał Zmarłych Członków KRESOW, przypomniał okoliczności powstania Stowarzyszenia oraz zwrócił uwagę na zmieniające się, w porównaniu z latami wcześniejszymi, zadania KRESOW i potrzeby Kresowych Polaków. Chor „Hejnał” uświetnił spotkanie pięknym wykonaniem tradycyjnych polskich kolęd. Następnie Ks. Grzegorz Kotala z Bazyliki Mariackiej wygłosił okolicznościowe słowo, przewodniczył modlitwie i poświęcił Opłatki, którymi dzielili się zgromadzeni Goście. Anna Bilyk opowiedziała Zebranym o działalności KRESOW w 2018 roku, a Piotr Caban przedstawił kierunki działania i plany na 2019 rok. Przy okazji dokonan w 2018 r Pani Barbara Bombińska ze Szkoły Podstawowej Nr 158 została uhonorowana dyplomem za wszechstronną działalność na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie (nauczanie języka polskiego uczestników kolonii „Wakacje z Krakowem”, prowadzenie praktyk językowo- metodycznych dla nauczycieli języka polskiego, wyjazd z młodzieżą na Kresy). Pan Stanisław Woźniakowski i pan Tadeusz Jarosz poinformowali o planowanych w 2019 roku wyjazdach charytatywnych na Kresy, zachęcając jednocześnie zebranych do formułowania swoich oczekiwań wyjazdowych. Spotkanie zostało wzbogacone, jak zwykle, najnowszą, wzruszającą poezją kresową pani Danuty Mucharskiej.

Słodką „strawę” zapewniły hojnie, jak co roku cukiernie krakowskie: Cichowscy, Kameccy, Zaborowscy, Steskal i Pawlak. Dziękujemy wszystkim serdecznie: darczyńcom, uczestnikom spotkania i organizatorom z zarządu KRESOW.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie zbiórki darów

grudzień 2018


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w przedświąteczną zbiórkę darów!

Dziękujemy przede wszystkim krakowskim szkołom, w których odbywały się zbiórki darów: Szkoła Podstawowa nr 149 (ul. Bujaka), Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna im. Paderewskiego (ul. Basztowa), Liceum Sztuk Plastycznych (ul. Mlaskotów), III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego (Nowa Huta), VII Liceum Ogólnokształcżce (ul. Skarbińskiego), IX Liceum Ogólnokształcące (ul. Czapińskiego), VI Prywatne Gimnazjum Akademickie (ul. Karmelicka, Szkoła Podstawowa nr 2 (Świątniki Górne), Zespol Szkół Zawodowych Huty im. Sendzimira (os. Złota Jesień), Szkoła nr 37 (os. Stalowe), Szkoła Podstawowa nr 27 im. Konopnickiej (ul. Podedworze) i Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej.

Dziękujemy również osobom, które wsparły nas indywidualnie przekazując m.in. słodycze, sprzęt elektroniczny oraz darowizny pieniężne.

Łącznie z zebranych darów do tej pory przekazaliśmy: na Litwę - 59 paczek oraz na Ukrainę - 10 paczek. Największa ilość przekazanych paczek to żywność (24 paczki), środki czystości (15 paczek), artykuły szkolne i sportowe (11 paczek) oraz książki (9 paczek). Część darów czeka jeszcze na transport w naszym biurze.

Z zebranych darów pieniężnych przekazaliśmy środki na rzecz kilku rodzin na Ukrainie, dla których nie mieliśmy możliwości dostarczyć darów rzeczowych.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłatek Kresowy

20 stycznia 2019, godz. 19.00, Dom Polonii


Wszystkich Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia zapraszamy na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 20 stycznia o godzinie 16.00 w Domu Polonii przy Rynku Głównym.

Program

1. Powitanie Gości przez prezesa Karola Chudobę i podanie programu „Opłatka”
2. Występ chóru „Hejnał” (kolędy)
3. Poświęcenie opłatków przez kapelana Kresów.
4. Słowo  Kapelana
5. Łamanie się opłatkiem i życzenia indywidualne.
6. Informacja o działalności „Kresów” w 2018 roku  i podziękowanie osobom,  które pomogły nam pomagać.
7. Informacja o zamierzeniach w 2019 roku i zaproszenie do współpracy z Zarządem 
8. Poezja Kresowa Pani Danuty Mucharskiej
9. Poczęstunek (kawa, herbata, ciastka)

10. Uwagi, propozycje i wnioski uczestników Opłatka.
11. Wspólne kolędowanie i zakończenie spotkania,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości