Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Strona Główna

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” jest organizacją zrzeszającą miłośników polskiej historii i tradycji, wielbicieli egzotycznego piękna Europy Środkowej i Wschodniej oraz ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los rodaków. Stąd staramy się w naszej działalności łączyć obcowanie z pięknem Kresów z pomocą dla Polaków, którzy pozostali za przesuniętą na zachód granicą, do dziś borykając się z niezliczonymi trudnościami i problemami. Zapraszamy do współpracy wszystkich pragnących pomóc w tym dziele, oferując w zamian – poza satysfakcją – możliwość rozwoju i udział w kresowej przygodzie.Poszukujemy wolontariuszaZarząd Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” poszukuje wolontariusza, który wsparłby nas w pracach administracyjnych w sekretariacie Biura Stowarzyszenia.

Zakres czynności

  1. Prowadzenie bieżącej ewidencji pism i dokumentów przychodzących i wysyłanych.

  2. Odbiór przesyłek poleconych z poczty.

  3. Wysyłanie korespondencji.

  4. Przygotowywanie i wysyłanie podziękowań darczyńcom.

  5. Zakup materiałów biurowych oraz gospodarczych.

  6. Przyjmowanie interesantów: udzielanie informacji, przyjmowanie darów, zapisy na wyjazdy charytatywne.

  7. Przygotowywanie spotkań okolicznościowych (m. in. spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, spotkania uczestników wyjazdów charytatywnych, wizyty gości z kraju i z zagranicy.

  8. Czuwanie nad porządkiem w pomieszczeniach Stowarzyszenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi

Czerwiec - lipiec 2015


Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” pragnie poinformować o zakończeniu realizacji projektu pt. „Organizacja kolonii o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi” realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP.

W tym roku programem kolonii edukacyjnych objęliśmy łącznie 44 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 11-16 lat (grupa 22 dzieci z Ukrainy z rejonu Drohobycza oraz grupa 22 dzieci z Białorusi z rejonu Mińska). Podczas dwutygodniowego pobytu w Krakowie dzieci brały udział w zajęciach języka polskiego (40 godzin) oraz w programie zajęć dodatkowych (warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty śpiewu, przygotowanie przedstawienia teatralnego, wizyty studyjne, spotkania z polskimi rówieśnikami oraz osobami starszymi pochodzącymi z Kresów). Dzieci miały także możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków Krakowa oraz okolic.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w obsługę projektu a także pomagającym nam instytucjom. Serdeczne podziękowania składamy w szczególności nauczycielom pracującym z dziećmi, wolontariuszom z Gimnazjum nr 21 w Krakowie, Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu Miasta Krakowa, Katedrze Królewskiej na Wawelu, Kopalni Soli w Wieliczce, Bibliotece Jagiellońskiej, Schronisku Młodzieżowemu „Oleandry”, Stołówce Żaczek oraz Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Edukacji Narodowej RP, którego wsparcie finansowe umożliwiło realizację projektu!

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy"

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert zespołu z Rygi

Środa, 22 lipca, godz. 16.30, kawiarnia Ratuszowa (Rynek)


Serdecznie zapraszamy na kocert zespołu muzycznego z Rygi, który odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 16.30 w kawiarni Ratuszowej na Rynku Głównym. 

Zespół składa się z nauczycieli oraz wychowanków Szkoły Polskiej im. I. Kozakiewicz w Rydze. Zespół prezentuje szeroki repertuar muzyki ludowej i rozrywkowej polskich oraz łotewskich kompozytorów. Grupa miała już okazję występować podczas Sympozjum z okazji 20-lecia Stowarzyszenia w zeszły weekend.

Zapraszamy!

 

****

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for  the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Starsze Nowości